©2008-2013 Fundación Rac (Rosón Arte Contemporáneo) - Pontevedra - Galicia - España