Fundación RAC

O espazo expositivo da fundación desenvólvese en dous niveis, planta baixa y planta soto. Entre ambos os dous niveis existe un espazo en dobre altura que permite tanto a conexión visual entre eles, como a iluminación do nivel inferior con luz natural. Ambas as plantas dispoñen dunha altura libre de 2,85 m sendo a altura do dobre espazo de 6,30 m.