• Damian Ucieda
 • Diego Santomé
 • Colectiva
 • Héctor Zamora
 • Ignasi Aballi
 • Irma Álvarez Laviada
 • Lenguaje y mirada
 • Lenguaje y mirada
 • Rosendo Cid
 • Sara Coleman
 • Veronica Vicente
 • Frank Buschmann

Fundación Rosón Arte Contemporáneo con sede na cidade de Pontevedra, en Galicia, ten como finalidade principal o apoio á arte e máis á cultura mediante a realización de proxectos e actividades que incentiven a creación artística e a súa difusión, tanto no contexto galego como no marco nacional e internacional.

Asimesmo, a fundación é depositaria dunha colección privada de máis de 3000 obras de 170 artistas nacionais e internacionais. Esta colección exponse parcialmente, tanto nas instalacións da fundación como en diversas exposicións en forma de préstamos, sempre coa finalidade de ofrecer unha visión da arte contemporánea para promover o coñecemento e a reflexión sobre a arte dos nosos tempos.

Co obxectivo de fomentar o diálogo entre as instancias artísticas e o tecido social, a Fundación Rac ten asumido o compromiso de apoiar a creación contemporánea mediante a instauración do Programa de Residencias. Deste xeito a fundación invita a artistas procedentes de distintos países do mundo a realizar proxectos específicos para se desenvolver e presentar na súa sede, no centro histórico da cidade de Pontevedra. Este programa abre así a vinculación da fundación coa arte contemporánea mais aló do mero coleccionismo para se integrar en todas as etapas do proceso creativo.

Paralelamente a Fundación Rac desenvolve un importante labor pedagóxico e formativo con visitas guiadas á colección, encontros entre estudantes e artistas e máis actividades relacionadas coa literatura.

A Fundación Rac, inaugurada en xuño de 2007, declarouse de interese galego pola Consellería de Cultura e Deportes, á que se adscribiu, considerándose coma unha institución xurídica privada sen ánimo de lucro.

PADROADO

Presidente fundador
Carlos Rosón Gasalla

Vicepresidenta
Julieta Rojo Noguera

Secretario
Félix García González

Vocais
Dan Cameron
Lorena M. de Corral
Félix García González
Cecilia Pereira Marimón
J. Félix de Rivera García-Manzano
Carlota Rosón Rojo
Santiago Rosón Rojo

PREMIOS

ESPAZO

espacio